XII. Dopravní konference

Program

12.00—13.00

Prezentace účastníků DK, oběd

12.00—13.00

Proslovy významných hostů na podiu:

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman Pardubického kraje
Michal Kortyš
senátor a první náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu
Jan Hrabal
Náměstek primátora statutárního města Pardubice zodpovědný za dopravu
Mgr. Miluše Horská
senátorka, Senát Parlamentu České republiky
Ing. Radim Loukota
předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků Pardubice
Jozef Koprivňanský
předseda Krajské hospodářské komory Pk
doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D.
děkan Dopravní fakulty Jana Pernera, UPCE

13.35

Zástupce ministerstva dopravy

TÉMA: Strategie rozvoje dopravní infrastruktury v ČR ve vazbě na Pardubický kraj

13.55

Michal Kortyš
SENÁTOR A PRVNÍ NÁMĚSTEK HEJTMANA PARDUBICKÉHO KRAJE ZODPOVĚDNÝ ZA DOPRAVU

TÉMA: Velké opravy, modernizace, rekonstrukce a výstavba silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji

14.15

Zbyněk Hořelica
ŘEDITEL, STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

TÉMA: Financování vodní, železniční a silniční infrastruktury v Pardubickém kraji v letech 2023-25

14.35

Radek Mátl
GENERÁLNÍ ŘEDITEL, ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

TÉMA: Rekonstrukce a výstavba silniční a dálniční infrastruktury v Pardubickém kraji

14.55

Jiří Svoboda
GENERÁLNÍ ŘEDITEL, SPRÁVA ŽELEZNIC

TÉMA: Železniční stavby v Pardubickém a Královéhradeckém kraji

15.15

Martin Kolovratník
POSLANEC A MÍSTOPŘEDSEDA HOSPODÁŘSKÉHO VÝBORU PSP ČR

TÉMA: TÉMA: Aktuální dopravní legislativa v PSP ČR

15.35

Miroslav Němec
ŘEDITEL, SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE

TÉMA: Rozvojová témata Pardubického kraje spravovaná SÚS Pk – Dopravní uzel Pardubice, přivaděče silnic II. třídy k D35

15.55

Lubomír Fojtů
ŘEDITEL, ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST

TÉMA: Dopravní stavby vodní infrastruktury v Pardubickém kraji

15.55

Ivan Čech
ředitel, Letiště Pardubice

TÉMA: Fungování letiště Pardubice a nového terminálu v propojení na Dopravní uzel, příprava cargo

16.45

Zakončení konference