XXI. Silniční veletrh

Program

12.00—13.00

Prezentace účastníků DK, oběd

12.00—13.00

Zahájení konference – moderátor Aleš Lehký

Proslovy významných hostů:

Ing. Vladimír Dlouhý, CSc.
prezident Hospodářské komory České republiky
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman Pardubického kraje
Michal Kortyš
senátor a první náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu
Ing. Martin Charvát
primátor statutárního města Pardubice
Mgr. Miluše Horská
senátorka, Senát Parlamentu České republiky
Ing. Radim Loukota
předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků Pardubice
doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D.
děkan Dopravní fakulty Jana Pernera, UPCE

13.35

Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

TÉMA: Strategie rozvoje dopravní infrastruktury v ČR ve vazbě na Pardubický kraj

13.55

Michal Kortyš
senátor a první náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu

TÉMA: Velké opravy, modernizace, rekonstrukce a výstavba silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji