X. Dopravní konferece

O Konferenci

Program konference

Partneři konference

Fotogalerie

O KONFERENCI

X. Ročník

Stěžejními tématy konference budou rozvoj a financování dopravní infrastruktury v regionu východních Čech v nadcházejících letech s ohledem na strategie ministerstva dopravy, dopravní uzel Pardubice, silniční hospodářství a dopravní obslužnost východočeského regionu, nejvýznamnější stavby Pardubického kraje, budoucnost regionální železniční a vodní dopravy a modernizace letiště v Pardubicích. Konference je určena představitelům státní správy a samosprávy, zástupcům zainteresované veřejnosti z oboru dopravy a dalším zájemcům z podnikatelské sféry.

Program konference

12.00—13.00

Prezentace účastníků DK, oběd

12.00—13.00

Zahájení konference – moderátor Aleš Lehký

Proslovy významných hostů:

Ing. Vladimír Dlouhý, CSc.
prezident Hospodářské komory České republiky
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman Pardubického kraje
Mgr. Michal Kortyš
senátor a první náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu
Ing. Martin Charvát
primátor statutárního města Pardubice
Mgr. Miluše Horská
senátorka, Senát Parlamentu České republiky
Ing. Radim Loukota
předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků Pardubice
doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D.
děkan Dopravní fakulty Jana Pernera, UPCE

13.35

Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

TÉMA: Strategie rozvoje dopravní infrastruktury v ČR ve vazbě na Pardubický kraj

13.55

Michal Kortyš
senátor a první náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu

TÉMA: Velké opravy, modernizace, rekonstrukce a výstavba silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji

14.15

Ing. Zbyněk Hořelica
ředitel, Státní fond dopravní infrastruktury

TÉMA: Financování vodní, železniční a silniční infrastruktury v Pardubickém kraji v letech 2020-22

14.35

Ing. Radek Mátl
generální ředitel, Ředitelství silnic a dálnic ČR

TÉMA: Rekonstrukce a výstavba silniční a dálniční infrastruktury v Pardubickém kraji

14.55

Bc. Jiří Svoboda, MBA
generální ředitel, Správa železnic

TÉMA: Železniční stavby v Pardubickém a Královéhradeckém kraji

15.15

Ing. Martin Kolovratník
poslanec a místopředseda hospodářského výboru PSP ČR

TÉMA: Aktuální dopravní legislativa v PSP ČR

15.35

Ing. Miroslav Němec
ředitel, Správa a údržba silnic Pardubického kraje

TÉMA: Rozvojová témata Pardubického kraje spravovaná SÚS Pk – Dopravní uzel Pardubice, přivaděče silnic II. třídy k D35

15.55

Ing. Jaromír Manďák
Vedoucí oddělení realizace, Ředitelství vodních cest ČR

TÉMA: Dopravní stavby vodní infrastruktury v Pardubickém kraji

16.15

Ing. Ivan Čech
ředitel, Letiště Pardubice

TÉMA: Fungování letiště Pardubice a nového terminálu v propojení na Dopravní uzel, příprava cargo

16.45

Zakončení konference

Partneři konference

Generální partneři

Hlavní partneři

Partneři